Introductie
Programma
Deelsessies
Terugkijken

Introductie

Op 18 november organiseerde de VNG een online seminar over verkeersveiligheid. In dit seminar bespraken wij de grootste uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid waar gemeenten momenteel mee te maken hebben. Onderwerpen als heterogeniteit in het (landelijk) verkeer, het gedrag van mensen en van 50 naar 30 km/uur als leidend principe kwamen langs. Gemeenten deelden hun ervaring en goede voorbeelden. Experts deelden hun kennis.

Programma

Het programma bestond uit 2 delen. De ochtend was bedoeld voor beleidsmedewerkers en de middag voor bestuurders. Hier vindt het volledige programma voor de ochtend en de middag.


Ochtendprogramma voor beleidsmedewerkers


10.00 uur   Plenair programma:
11.10 uur  Korte break
11.25 uur     Keuze uit drie deelsessies (zie uitnodigingsteksten)
12.15 uur Plenaire terugkoppeling
12.45 uur    Einde programma beleidsmedewerkers

 

Middagprogramma voor bestuurders


14.00 uur

Plenair programma:

15.05 uur Korte break
15.15 uur Sessie Burgerparticipatie: wanneer is dat succesvol?
16.00 uur Plenaire terugkoppeling
16.15 uur Einde online seminar


Deelsessies

Hier vindt een uitgebreide omschrijving van de sessies.

Ochtendprogramma

Plenair

Van 50 naar 30 km/uur in de bebouwde kom
Op 27 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h als leidend principe te hanteren. Chris Stoffer van de SGP is een van de indieners van de motie en gaat samen met deskundigen en gemeenten in gesprek over de kansen en uitdagingen die deze verandering met zich mee brengt.

Samenwerking en subsidies: samen verkeersveiligheid verbeteren
Aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een subsidie gekoppeld waarvan de eerste tranche momenteel in uitvoering is. Nu worden de kaders voor een tweede tranche uitgewerkt. Geertje Hegeman, hoofd verkeersveiligheid bij IenW, geeft een toelichting over deze kaders en biedt ons meer inzicht op haar visie van samenwerken tussen de verschillende overheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Deelsessies 

Datagedreven werken: uitdagingen en oplossingen
Data is een belangrijke basis van het risico gestuurde werken. Maar hoe lukt dit als (kleine) gemeente nu goed? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er? En wat gebeurt als er fouten in de data zitten?  Peter Morsink van de SPV-ondersteuningsteams geeft een beeld over wat mogelijk is. Verder gaan wij met gemeenten van verschillende omvang aan tafel om over de dagelijkse praktijk te spreken.

Heterogeniteit in het verkeer: van stepje tot landbouwvoertuig
Of het nu een elektrisch stepje is of een landbouwcombinatie van soms wel 40 ton: in bepaalde  situaties komen verschillende snelheden, kwetsbare verkeersdeelnemers en diverse soorten verkeer bij elkaar. Eric de Kievit, strategisch adviseur van het CROW en onderdeel van het Kennisnetwerk SPV geeft tips en gaat in gesprek met gemeenten waar zowel het stepje als de tractor een uitdaging zijn.

Handhaving en de BOA pilot in Utrecht
De 3 E’s van verkeersveiligheid, Engineering, Education en Enforcement (in het Nederlands; infrastructuur, gedrag en handhaving) zijn iedereen wel bekend. In deze sessie leggen wij de focus op handhaving. Wat is de rol van de politie en het gesprek in de lokale driehoek? Hoe kan verkeershandhaving verbeterd worden? We gaan in gesprek met alle relevante stakeholders om te begrijpen waar actie nodig is. 

Daarnaast is er aandacht voor de BOA pilot in Utrecht.


Middagsessies

Plenair 

Gedrag in het verkeer: uitdagingen en mogelijkheden
Gedrag heeft een grote invloed op de verkeers(on)veiligheid in Nederland: te hard rijden, te veel drinken of afgeleid zijn, beïnvloeden de subjectieve én objectieve verkeersveiligheid. Een divers panel aan experts gaat in gesprek over misconcepties en praktische voorbeelden en beantwoord graag vragen vanuit de deelnemers over gedrag en hoe dit wel of juist niet te beïnvloeden is.

Burgerparticipatie: wanneer is dit succesvol?
Inwoners van gemeenten zijn steeds meer betrokken bij politieke besluitvorming over ontwikkelingen in hun wijk en stad. Deze actieve burgerparticipatie kan een hele mooie ontwikkeling zijn en biedt kansen als het op de juiste manier aangepakt wordt. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan wat mogelijk is in de gemeente. We halen een expert van een ander vakgebied aan tafel om nieuwe inzichten te verkrijgen in burgerparticipatie. Daarnaast delen wij goede praktijkvoorbeelden.

 

Terugkijken

Hieronder kunt u alle beschikbare opnames van de deelsessies terugkijken.

Plenair programma ochtend
Plenaire terugkoppeling ochtend
Sessie Datagedreven werken uitdagingen en oplossingen
Sessie Heterogeniteit in het verkeer van stepje tot landbouwvoertuig
Sessie Handhaving en de BOA pilot in Utrecht
Plenair programma middag
Burgerparticipatie- wanneer is dat succesvol?
Plenaire terugkoppeling middag